Black Tea 

INGREDIENTS: 

Blend of black teas 

Origin: Sri Lanka, India 

Net Wt. 4 oz

India & Ceylon

$8.25Price